ULTRAFINISH

Stuko patinimi kundra lagështirës me bazë çimento të bardhë, e përbërë nga gëlqere e hidratuar, rërë mermeri të cilësisë së lartë, rezina sintetike specilale dhe aditivë specifikë. Karakterizohet nga një punueshmëri e shkëlqyer, hapje shumë e mirë si në sipërfaqe horizontale ashtu dhe vertikale. Lejohet aplikimi deri në 3 mm trashësi. Pas fërkimit me letër smerile jep një rifiniture të lëmuar.

ULTRAFINISH

Stuko patinimi kundra lagështirës me bazë çimento të bardhë, e përbërë nga gëlqere e hidratuar, rërë mermeri të cilësisë së lartë, rezina sintetike specilale dhe aditivë specifikë. Karakterizohet nga një punueshmëri e shkëlqyer, hapje shumë e mirë si në sipërfaqe horizontale ashtu dhe vertikale. Lejohet aplikimi deri në 3 mm trashësi. Pas fërkimit me letër smerile jep një rifiniture të lëmuar.

Pamja: Pluhur Paketimi: Thes letre 15 kg Ngjyra: E bardhë Kokrrizimi: 0.1 mm Trashësia e aplikimit: 3 mm Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit Masa vëllimiore: 1300 gr/m3 Ujë për përzierje: 4.5-5 litra ujë për 15 kg Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C Djegshmeria: I padjegshem Konsumi: 1.2 kg/m2/mm PDF: ULTRAFINISH.pdf
Përdoret për stukimin e mureve dhe tavaneve në siperfaqet e betonit, karton gips dhe në suva, për ambjente të jashtme dhe të brëndshme. Stukoja e patinimit duhet të aplikohet në temperaturë nga +5°C deri në +35°C. PERGATITJEA E BAZAMENTIT Bazamenti duhet të jetë i paster pa pluhura, vajra, bojra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyre mekanike ose manuale. Nëse suporti ka disnivele të mëdha atëhere duhet të bëhet nivelimi i tij. Para aplikimit suporti laget me ujë. PERGATITJEA E PRODUKTIT Përzjeni 4.5-5 litra ujë me një thes 15 kg produkt me përzierës elekrik më numër të vogël rrotullimesh, derisa të arrihet një masë homogjene dhe pa kokrriza. Lëreni produktin në qetësi për 5 min dhe përzjejeni përsëri përpara përdorimit. Aplikoni produktin me një mallë inoksi dhe bëni nivelimin e saj, në një trashësi prej 3 mm. Kushtet atmosferike ndikojne në kohën e tharjes së produktit.
Change Language »