STIROBOND

Ngjitës për pllaka izolimi termik, EPS, XPS dhe lesh guri, për fasadë dhe xokolaturë. Gëzon aftësi shumë të mira në punim dhe rezistencë të lartë kundra legështirës. Trashësia maksimale e shtresës deri në 30 mm.

STIROBOND

Ngjitës për pllaka izolimi termik, EPS, XPS dhe lesh guri, për fasadë dhe xokolaturë. Gëzon aftësi shumë të mira në punim dhe rezistencë të lartë kundra legështirës. Trashësia maksimale e shtresës deri në 30 mm.

Pamja: Pluhur Paketimi: 25kg Ngjyra: Bardhe Kokrrizimi: 0.7mm Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri. Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit Ujë për përzjerjen: 7.5-8 litra/thes Temperaturat e aplikimit: Nga 5C deri ne 35C . Trashësia e aplikimit: Deri në 30mm Masa vëllimore: 1.4kg/m3 Konsumi: 3-5 kg/m2 Rezistenca në shtypje: 13 N/mm2 Rezistenca në përkulje: 5 N/mm2 Ngjitja në beton (28 ditë): 1,50 N/mm2 Ngjitja në XPS (28 ditë): 0,4N/mm2 Ngjitja në EPS (28 ditë): 0,2 N/mm2 Absorbimi kapilar i ujit: < 0,27kg/m2min0,5 Koeficenti I konduktivitetit termik (λ10,dry): 0,25 W/mK Koeficenti I difuzionit ujë/avull (μ): 15 PDF: STIROBOND.pdf
Fusha e aplikimit Për ngjitjen e të gjitha tipeve të pllakave për sistemin e izolimit termik për veshje fasadash dhe xokolaturash mbi mure tulle, bazamente me suva dhe beton. Përgatitja e bazamentit Bazamenti duhet të jetë i pastër pa pluhur, vajra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. Për bazamente që nuk janë të qëndrueshëm është e domosdoshme vendosja e kujnave fiksuese. Koha e punueshmërisë së përzierjes është 2-3 orë, në kushte normale temperaturash (20° C). Përzieni me një përzierës elektrik 7-8 litra ujë me nje thes 25 kg Stirobond në një enë të pastër, deri sa të arrihet një masë homogjene dhe pa kokrriza. Aplikoni produktin me mallë mbi pllakën izoluese në një trashësi prej 30 mm duke zene rreth 45% te pllakes me ngjites me metoden me topa dhe shirita. Përpara nivelimit të sipërfaqes me kollë vendosni kunjat fiksuese në varësi të pllakës së vendosur 5-6 kunja/m2. Temperaturat optimale të punimit janë nga 5C deri në 35C. Për veshjet e mëvonshme është e rëndësishme që bazamenti të ketë arritur maturimin në tharje rreth 5-7 ditë kjo varet nga kushtet atmosferike.
Change Language »