ECOLINER

Astar universal me bazë çimento të bardhë, nivelues dhe rrafshues për pllaka izolimi termik (EPS), si dhe mbi suva mbushëse me bazë çimento–gëlqere, për fasadë dhe xokolaturë. Gëzon aftësi shumë të mira në punim dhe rezistencë të lartë kundra lagështirës. Trashësia maksimale e shtresës deri në 3mm.

ECOLINER

Astar universal me bazë çimento të bardhë, nivelues dhe rrafshues për pllaka izolimi termik (EPS), si dhe mbi suva mbushëse me bazë çimento–gëlqere, për fasadë dhe xokolaturë. Gëzon aftësi shumë të mira në punim dhe rezistencë të lartë kundra lagështirës. Trashësia maksimale e shtresës deri në 3mm.

Pamja: Pluhur Paketimi: 25 kg Ngjyra: Bardhe Kokrrizimi: 0.7 mm Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri. Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit Ujë për përzierien: 7.5-8 litra/thes Temperaturat e aplikimit: Nga 50 C deri në 350 C . Trashësia e aplikimit: Deri në 3 mm Masa vëllimore: 1.4 kg/m3 Konsumi: 7-8 kg/m2 Rezistenca në shtypje: 10 N/mm2 Rezistenca në përkulje: 3 N/mm2 Ngjitja në beton (28 ditë): 1,30 N/mm2 Ngjitja në XPS (28 ditë): 0,15 N/mm2 Ngjitja në EPS (28 ditë): 0,10 N/mm2 Absorbimi kapilar i ujit: < 0,4kg/m2 min 0,5 Koeficenti i konduktivitetit termik (λ10,dry): 0,25 W/mK Koeficenti i difuzionit ujë/avull (μ): 1/4 PDF: ECOLINER.pdf
FUSHA E APLIKIMIT Për ngjitjen dhe rrafshimin e të gjitha tipeve të pllakave të izolimit termik, për veshje fasadash dhe xokolaturash. I përshtatshëm dhe për përforcimin e bazamneteve minerale për veshje të mëvonshme dekorative. PËRGATITJA E BAZAMENTIT Bazamenti duhet të jetë i pastër pa pluhura, vajra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. Për bazamente që nuk janë të qëndrueshëm është e domosdoshme vendosja e kunjave fiksuese. Koha e punueshmërisë së përzieries është 2-3orë. Në kushte normale temperaturash (20° C). Përzieni me një përzieries elektrik 7-8 litra ujë me një thes 25kg Ecoliner në një enë të pastër, derisa të arrihet një masë homogjene dhe pa kokrriza. Përpara nivelimit të sipërfaqes me koll vendosni kunjat fiksuese në varësi të pllakës së vendosur 5-6 kunja/m2. Aplikoni produktin me mall mbi pllakën izoluese në një trashësi prej 3mm. Për sistemin e termoizolimit aplikoni rrjeten përforcuese në mënyrë që të zhytet në ngjitës. Në kënde apo në vendet e bashkimit në dyer apo dritare është e nevojshme që të aplikohet dy herë rrjeta përforcuese. Temperaturat optimale të punimit janë nga 5C deri në 35C. Për veshjet e mëvonshme është e rëndesishme që bazamenti të ketë arritur maturimin në tharje rreth 5-7 ditë kjo varet nga kushtet atmosferike.
Change Language »