FINO 07

Fino e bardhë, me bazë çimento për mure të brëndshme ,tavane si dhe fasada. I përshtatshëm për të gjitha tipet e bazamenteve me bazë çimento–gëlqere.

FINO 07

Fino e bardhë, me bazë çimento për mure të brëndshme ,tavane si dhe fasada. I përshtatshëm për të gjitha tipet e bazamenteve me bazë çimento–gëlqere.

Pamja: Pluhur Paketimi: 25 kg Ngjyra: Bardhë Kokrrizimi: ≤ 0.7mm Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri. Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit. Ujë për përzjerjen: 6 – 6.5 litra/thes Temperaturat e aplikimit: Nga 5 0 C deri ne 35 0 C . Trashësia e aplikimit: 1-2 mm /dore Menyra e aplikimit: 2 duar Konsumi: 3.7 kg/m 2 per 3mm trashesi Aplikimi i bojes ≈20 dite Masa vëllimore: 1.5-1.6gr/cm 3 Rezistenza në ngjeshje: 2 N/mm 2 Rezistenza  përkulje: 0.5 N/mm 2 Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa A1 Absorbimi i ujit: Kategoria W0 PDF: Fifno 07.pdf
Fusha e aplikimit Mbi të gjitha tipet e bazamenteve me bazë çimento-gëlqere. I përshtatshëm për bazamente me mbushje tradicionale dhe me llaçra të parapërgatitur. Shtresë dorë e dytë për rrafshimin e tavaneve, mureve të brëndshme dhe të jashtme. Karakterizohet nga nje punueshmeri shume e mire dhe kohe tharje optimale. Përgatitja e bazamentit Bazamenti duhet të jetë i pastër pa pluhura, vajra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. Bazamentet me aftësi të lartë thithje duhet të lagen paraprakisht përpara aplikimit të produktit. Përzjeni me një përzjeres elektrik 7-7.5 litra ujë me nje thes 25 kg Fino 07 në një enë të pastër, deri sa te arrihet një masë homogjene dhe pa kokrriza. Lëreni produktin në qetësi për 10 minuta dhe më pas përzjejeni përsëri përpara përdorimit. Aplikoni produktin me një mallë dhe bëni nivelimin e saj, në një trashësi prej 3 mm. Pas 10-15 min fërkojeni siperfaqjen me përdaf derisa të nxirrni kokrrizën. Temperatura e aplikimit te produktit duhet te jete sa me optimale.
Change Language »