Adesiflex C2TES1

Ngjites per pllaka me baze cimento,me fleksibilitet shume te larte S1 ,force ngjitese te permisuar.,rrezistent ndaj rreshkitjes dhekohe punueshmerie te gjate.Aplikohet per shtresa me trashsi deri ne 15 mm. I klasifikuar si ngjites C2TES1 sipas standartit EN 12004

Adesiflex C2TES1

Ngjites per pllaka me baze cimento,me fleksibilitet shume te larte S1 ,force ngjitese te permisuar.,rrezistent ndaj rreshkitjes dhekohe punueshmerie te gjate.Aplikohet per shtresa me trashsi deri ne 15 mm. I klasifikuar si ngjites C2TES1 sipas standartit EN 12004

Pamja: Pluhr Paketimi: Thes letre 25Kg ne paleta 1350Kg Ngjyra: e bardh Konsumi ne formante te vogle: 2-3 kg/m2 Konsumi ne formate te medha: 4-5 kg/m2 Magazinimi : Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit Masa Vellimore: 1.65-1.75 gr/cm3 Uje ne perzierje: 7-7.5 litra ujë për 25 kg pH i perzierjes: > 12 Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C Koha e korigjimit: 35-40 min Mbushja e fugave ne mure: Pas 8 deri 12 orësh Mbushja e fugave ne dysheme: Pas 24 orësh Deformueshmeria: S1 Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa E I shkelshem: Mbas 24 oresh Forca ngjitese pas 28 ditesh ( kushte normale): ≥ 2 N/mm² Forca ngjitese mbas zhytjes ne uje: ≥ 1.5 N/mm² Foca ngjitese mbas reaksionit nga ngrohja: ≥ 2 N/mm² Forca Ngjitese pas cikleve ngrirje - shkrirje: ≥ 1.5 N/mm² Rreshkitshmeria: ≥ 1.5 N/mm² PDF: Adesiflex.pdf
I pershtatshem per ngjitjen e pllakave te mermerit,pllakave te gurit,mozaikeve,tullave te xhamit,pllakave me spesor te lart ne suporte me baze cimento per dysheme dhe mure ,ne ambjente te jshtem dhe te mbrenshme ku ka prani te larte te lageshtires.I rekomandushem per fasada ,tarraca ,per ambjente me ngrohje qendrore,per mabjente qe jan pjese e vibrimeve,shtypje te vazhdueshme gjithashtu per ngjitjen e pllakave mbi pllak.
Change Language »