BONDEX

Ngjitës dhe rrafshues për pllaka izolimi termik, EPS, XPS dhe lesh guri, për fasadë dhe xokolaturë. Gëzon aftësi shumë të mira në punim dhe rezistencë të lartë kundra legështirës. Trashësia maksimale e shtresës deri në 3mm.

BONDEX

Ngjitës dhe rrafshues për pllaka izolimi termik, EPS, XPS dhe lesh guri, për fasadë dhe xokolaturë. Gëzon aftësi shumë të mira në punim dhe rezistencë të lartë kundra legështirës. Trashësia maksimale e shtresës deri në 3mm.

Pamja: Pluhur Paketimi: 25kg Ngjyra: Gri Kokrrizimi: 0.7mm Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri. Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit Ujë për përzjerjen: 7.5-8 litra/thes Temperaturat e aplikimit: Nga 5C deri ne 35C . Trashësia e aplikimit: Deri në 3mm Masa vëllimore: 1.4kg/m3 Konsumi: 7-8 kg/m2 Rezistenca në shtypje: 12 N/mm2 Rezistenca në përkulje: 5 N/mm2 Ngjitja në beton (28 ditë): 1,30 N/mm2 Ngjitja në XPS (28 ditë): 0,15 N/mm2 Ngjitja në EPS (28 ditë): 0,10 N/mm2 Absorbimi kapilar i ujit: < 0,4kg/m2min0,5 Koeficenti I konduktivitetit termik (λ10,dry): 0,45 W/mK Koeficenti I difuzionit ujë/avull (μ): 20 PDF: BONDEX.pdf
Fusha e aplikimit Për ngjitjen dhe rrafshimin e të gjitha tipeve të pllakave të izolimit termik, per veshje fasadash dhe xokolaturash. I përshtatshëm dhe për përforcimin e bazamneteve minerale për veshje të mëvonshme dekorative. Përgatitja e bazamentit Bazamenti duhet të jetë i pastër pa pluhur, vajra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. Për bazamente që nuk janë të qëndrueshëm është e domosdoshme vendosja e kujnave fiksuese. Koha e punueshmërisë së përzierjes është 2-3 orë, në kushte normale temperaturash (20° C). Përzieni me një përzierës elektrik 7-8 litra ujë me Bondex në një enë të pastër,deri sa të arrihet një masë homogjene dhe pa kokrriza. Përpara nivelimit të sipërfaqes me kollë vendosni kunjat fiksuese në varësi të pllakës së vendosur 5-6 kunja/m2. Aplikoni produktin me mallë mbi pllakën izoluese në një trashësi prej 3 mm. Ashtu në gjëndje të freskët aplikoni rrjetën përforcuese në mënyrë që të zhytet në ngjitës. Në kënde apo në vëndet e bashkimit në dyer apo dritare është e nevojshme që të aplikohet dy herë rrjeta përforcuese. Temperaturat optimale të punimit janë nga 5C deri në 35C. Për veshjet e mëvonshme është e rëndësishme që bazamenti të ketë arritur maturimin në tharje rreth 5-7 ditë kjo varet nga kushtet atmosferike.
Change Language »