DEKOLASTIC

Hidroizolues bikomponent me fleksibilitet të lartë me bazë çimento, me inerte të seleksionuar dhe aditivë specialë. Për hidroizolimin e strukturave të betonit ose mureve që i nënshtrohen presioneve hidrostatike pozitive ose negative. I përshtatshëm për muret e themelit, parkingje, bodrume, vaska, pishina dhe kanale. Për ambjente të jashtme dhe të brëndshme. I papërshkueshëm nga uji. Rezistent ndaj kriperave të detit, klorureve, sulfateve, etj.

DEKOLASTIC

Hidroizolues bikomponent me fleksibilitet të lartë me bazë çimento, me inerte të seleksionuar dhe aditivë specialë. Për hidroizolimin e strukturave të betonit ose mureve që i nënshtrohen presioneve hidrostatike pozitive ose negative. I përshtatshëm për muret e themelit, parkingje, bodrume, vaska, pishina dhe kanale. Për ambjente të jashtme dhe të brëndshme. I papërshkueshëm nga uji. Rezistent ndaj kriperave të detit, klorureve, sulfateve, etj.

Pamja: Pluhur — Lëng Paketimi: Thes letre 24 kg — bidon 8 kg Ngjyra: Gri — e bardhe Konsumi: 1.65 kg /mm trashësi Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri. Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit. — 24 muaj Masa vëllimore: 1.45 gr/cm3 — 1.1 gr/cm3 pH i përzieries: 12 Granulometria: 0.7 mm Temperatura e aplikimit: +50C deri në +350C. Trashësia për shtresë: 1-1.5 mm Koha midis dy duarve: 4-6 orë Shkelshmëria: 24-48 orë Aplikimi i pllakave sipër bëhet: Pas 3-5 ditë PDF: DEKOLASTIK.pdf
Fusha e aplikimit Mbrojtje fleksibël dhe hidroizoluese për banjo, dushe, ballkone, bodrume, tarraca, vaska dhe parkingje. Mbrojtës i sipërfaqeve të betonit. Duke përzjerë dy komponentet fitohet një përziereje me veti të lartë elastike dhe i jep produktit veti shumë të mira në ngjitje mbi të gjitha tipet e bazamenteve, pas rregullimit paraprak të suportit (nivelimit). PËRGATITJA E SUPORTIT   Suportet me bazë çimento duhet të jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe të rregullt, pa vajra, jo të pista dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet të kenë arritur paraprakisht kohën e maturimit. Përafërsisht dyshemetë tradicionale me bazë çimento me kohë fortësimi normale duhet të kenë një kohë stazhionimi të paktën 28 ditë, bazamentet me suva tradicionale duhet të thahen për të paktën 14 ditë. Disnivelet e mëdha ose çarjet e mëdha duhet të rregullohen paraprakisht. Të gjitha tipet e suporteve duhet të pastrohen paraprakisht para aplikimit të produktit në mënyre mekanike. MËNYRA E PËRGATITJES SË PËRZIERIES Hidhni komponentin B të lëngshëm (10 KG) në një enë të pastër dhe duke e përzier hidhni komponentin A të thatë (22KG). Përzieni me një përzierës mekanik derisa të arrihet një masë homogjene dhe pa flluska ajri për rreth 2 min. Lëreni në qetësi për 4 minuta dhe përzjeni produktin përsëri përpara aplikimit. Aplikoni produktin në dy shtresa me furçë, rul ose shpatull, duke e aplikuar rreth 2mm për çdo dorë. Dora e dytë aplikohet pas një periudhe prej 4-6 orësh nga njëra-tjetra dhe jo para tharjes së dorës së parë. Produkti përdoret vetëm duke kombinuar komponentin A me komponentin B në sasinë e rekomanduar. Aplikoni produktin në temperatura nga +5°C deri +35°C. Menyrat e aplikimit -Për presione pozitive (Presioni i ujit direkt mbi veshje dekorative). Sipërfaqja e aplikimit duhet të jetë e qëndrueshme dhe e paster. Hiqni rrjedhjet e betonit, pjesët që thërrmohen, pluhurin dhe vajrat e armatures, nëse është e nevojshme me ujë nën presion. Për hidroizolime në rast bazamentesh të vjetra bëni riparimin e bazamentit me produktet Dekoll të posaçme. Përpara aplikimit të Hidrofix Foundation për të përmirësuar ngjitjen me bazamentin është e nevojshme lyerja me primer-in akrilik në dispersion ujor. Primeri hollohet në raportin 1:1 me ujë. I aplikueshëm me furçe ose rrul. -Për presione negative (Presioni i ujit mbi veshje i depërtuar nga bazamenti). Sipërfaqja e aplikimit duhet të jetë e qëndrueshme dhe e paster. Hiqni rrjedhjet e betonit, pjesët që thërrmohen, pluhurin dhe vajrat e armatures, nëse është e nevojshme me ujë nën presion. Bëni stukimin e bazamentit me produktet e posaçme Dekoll. Kujdes ! Mos përdorni produktin në shtresa me trashësi të mëdha (trashësia e lejuar 2 mm për dorë). Mos aplikoni produktin në temperatura nën +5°C. Mos përdorni produktin ne bazamente të lagura. Mos përzjeni produktin me lënde të tjera. Mbrojeni produktin nga shiu ose nga ujra të forta në 24 orët e para të aplikimit.
Change Language »