Beton Primer

Është material i lëngshëm me bazë rrëshire akrilike, që përdoret për trajtimin e sipërfaqeve të lëmuara të betonit.
Siguron një lidhje shumë të mirë midis betonit dhe shtresave mbushëse si llaç, no,rrafshues.Përdorimi i këtij materiali eleminon nevojën e përdorimit të sprucos së çimentos në sipërfaqe të lëmuara të betonit.
Trajtimi i sipërfaqeve me BETON PRIMER siguron një punueshmëri mjaft të mirë si dhe lehtësi të dukshme në aplikimin e shtresave të tjera. Uniformizon shkallën e absorbueshmërisë së sipërfaqes ku do të aplikohet.

Beton Primer

Është material i lëngshëm me bazë rrëshire akrilike, që përdoret për trajtimin e sipërfaqeve të lëmuara të betonit.
Siguron një lidhje shumë të mirë midis betonit dhe shtresave mbushëse si llaç, no,rrafshues.Përdorimi i këtij materiali eleminon nevojën e përdorimit të sprucos së çimentos në sipërfaqe të lëmuara të betonit.
Trajtimi i sipërfaqeve me BETON PRIMER siguron një punueshmëri mjaft të mirë si dhe lehtësi të dukshme në aplikimin e shtresave të tjera. Uniformizon shkallën e absorbueshmërisë së sipërfaqes ku do të aplikohet.

Pamja: Lëng Paketimi: Kovë plastike 20 kg Ngjyra: E kuqerremtë Djegshmeria: I pa djegshëm Konsumi: 4-5 kg/m2 Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit PDF: Beton Primer.pdf
Produkti aplikohet me furçë ose me rul në mënyrë uniforme në të gjithë sipërfaqen. Duhen pritur të paktën 12 orë që BETON PRIMER të thahet në varësi të temperaturës përpara se të aplikohet produkti pasardhës mbi suport. Temperaturat e ulëta si dhe prania e lagështirës rrisin ndjeshëm kohën e tharjes. Nuk duhet të aplikohet kur suporti ka temperaturë më të ulët se +5°C dhe duhet të sigurohemi që deri në 24 orë pas aplikimit nuk do të laget.
Change Language »