MORTAR M5

Llaç pluhur me bazë çimento për ngritjen e muraturave me tulla, blloqe betoni, gur ranorë etj. Për aplikime shtresë hollë, i klasifikuar sipas standartit EN 998-2 klasa M5. I gatshëm për përdorim për ambiente të jashtme dhe të brendshme. I lehtë në aplikim si me makineri dhe me dorë.

MORTAR M5

Llaç pluhur me bazë çimento për ngritjen e muraturave me tulla, blloqe betoni, gur ranorë etj. Për aplikime shtresë hollë, i klasifikuar sipas standartit EN 998-2 klasa M5. I gatshëm për përdorim për ambiente të jashtme dhe të brendshme. I lehtë në aplikim si me makineri dhe me dorë.

Pamja: Pluhur Paketimi: Thes letre 25 kg Ngjyra: Gri Kokrrizimi: 1.2mm Magazinimi::Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit Trashësia e aplikimit : 5-20mm Ujë për përzierje: 5 lit/thes Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C PDF: MORTAR M5.pdf
FUSHA E APLIKIMIT Për ngritjen e mureve per ambjente të brendshme dhe të jashtme. Për blloqe çimentoje, gurësh natyrorë si dhe tulla të tipeve të ndryshme. PËRGATITJA E PRODUKTIT Sigurohuni që tullat të jenë të pastra dhe pa pluhur. Përzieni me një përzierës mekanik ose me dorë 5 litra ujë me një thes 25 kg MORTAR M5 derisa të arrihet një masë homogjene dhe pa kokrriza. Produkti është i përshtatshëm për tu aplikuar me dorë dhe makineri. APLIKIMI Pasi të keni arritur drejtimin e duhur me plumçe, aplikoni produktin me makineri ose me dorë deri në trashësinë 2 cm. Temperaturat optimale të punimit janë nga 5°C deri në 35°C. Për veshjet e mëvonshme është e rëndësishme që bazamenti të ketë arritur maturimin në tharje.
Change Language »