PREMIX

Ngjitës me bazë çimento, i përbërë nga rërë mermeri shumë cilesore me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe aditivë special të modifikuar. Teknologjia e avancuar në shpërndarjen granulometrike dhe përbërësit special i japin produktit cilësi të shkëlqyer në fleksibilitet dhe punueshmëri, çka e bën këtë ngjitës ideal për ngjitjen e pllakave të mermerit, gurit natyror, granitit, mozaikekeve.

PREMIX

Ngjitës me bazë çimento, i përbërë nga rërë mermeri shumë cilesore me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe aditivë special të modifikuar. Teknologjia e avancuar në shpërndarjen granulometrike dhe përbërësit special i japin produktit cilësi të shkëlqyer në fleksibilitet dhe punueshmëri, çka e bën këtë ngjitës ideal për ngjitjen e pllakave të mermerit, gurit natyror, granitit, mozaikekeve.

Pamja: Pluhur Paketimi:Thes letre 25 kg Ngjyra:Bardhë, Gri Konsumi:2.5-5 kg/m2 Magazinimi:Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri Koha e magazinimit:12 muaj nga data e prodhimit Masa vëllimore: 1.8 gr/cm3Djegshmëria: I padjegshëm Ujë për përzierje: 6-7 litra ujë për 25 kg pH i përzierjes: 12 Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C Koha e korigjimit: 35-40 min Mbushja e fugave në mure: Pas 8 deri 12 orësh Mbushja e fugave në dysheme: Pas 24 orësh Deformueshmëria: I pa deformueshëm I shkelshëm: Pas 24 orësh Rezistenca në shtypje: > 12 N/mm2 Forca ngjitëse në beton: > 1 N/mm² Forca ngjitëse pas 28 ditësh (kushte normale): ≥ 1 N/mm² Forca ngjitese pas zhytjes në ujë: ≥ 1 N/mm² Forca ngjitese pas reaksionit nga ngrohja: ≥ 1.5 N/mm² Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje: ≥ 1 N/mm² PDF: PREMIX.pdf
FUSHA E APLIKIMIT Shumë i përshtatshëm për ngjitjen e pllakave të mermerit, pllakave të gurit, mozaikëve, pllakave me spesor të lartë në suporte me bazë çimento, për dysheme dhe mure, në ambjente të jashtme dhe të brëndshme ku ka prani të madhe lagështie. I rekomandueshëm për fasada, tarraca, për ambjente me ngrohje qëndrore, për ambjente që janë pjesë e vibrimeve, shtypjeve të vazhdueshme, gjithashtu për ngjitjen e pllakës mbi pllakë (në këtë rast duhet që pllakat të jënë të qëndrueshme dhe të palevizshme), për ambjente industriale, për suporte të valëzuara dhe të paqëndrueshme (kjo si rezultat i elasticitetit dhe deformueshmërisë së lartë). MENYRA E PERGATITJES SE PERZIERJES Përzieni 6-7 litra ujë të pastër me 25 kg ADESIFLEX, përzieni masën e krijuar me një përzierës elektrik deri sa të formohet një masë homogjene dhe pa kokërriza. Lëreni në qetësi për 10 minuta dhe më pas përzieni përsëri përpara përdorimit. Koha e punueshmërisë së përzierjes është 2-3 orë në kushte normale temperaturash (20°C). PËRGATITJA E SUPORTIT Suportet me bazë çimento duhet të jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe të rregullt, pa vajra dhe jo të pista dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet të kenë arritur paraprakisht kohën e maturimit. Përafërsisht dyshemetë tradicionale me bazë çimento me kohë fortësimi normale duhet të kenë një kohë stazhionimi të pakten 28 ditë, bazamentet me suva tradicionale duhet të thahen për të paktën 14 ditë. Disnivelet e mëdha ose çarjet e mëdha duhen të rregullohen paraprakisht. Të gjitha tipet e suporteve duhet të pastrohen paraprakisht para aplikimit të produktit në mënyrë mekanike. Përpara aplkimit të produktit sipërfaqja e suportit duhet të laget në mënyrë që produkti të krijojë një ngjitje sa më të mirë me të. Fillimisht produkti rekomandohet të shtrohet me pjesën e drejtë të mallës për të pasur një shpërndarje sa më të njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Aplikimi bëhet me një mallë të përshtatshme në varësi të llojit të pllakës që shtrohet. Vendosja e pllakave bëhet duke ushtruar një presion të vogël mbi pllakë duke u siguruar që pllaka të mbulohet në të gjithë siperfaqjen me kollë. Koha e hapjes së produktit në kushte atmosferike normale është 35 minuta për temperatura 23°C. Kushtet atmosferike mund të ndikojnë në kohën e tharjes së produktit. Duhet pasur kujdes që kolla nuk duhet të formojë siperfaqje filmi. Në të kundërt atëherë është e nevojshme që të kalohet dhe një herë malla mbi kollë. Nuk këshillohet që pllakat të vendosen me fuga të puthitura. Pllakat vendosen në mënyrë të tillë që të jenë të përshtatshme me dimensionet e tyre. Në sipërfaqjet e bashkimit me muret vertikale duhet lënë një distancë prej 5 mm.
Change Language »