FUGA 2+

Mbushës për fuga dy komponentësh, me rezistencë të përmirësuar.Komponenti A (2 Kg) përbëhet nga material pluhur me bazë çimento, rërë mermeri me granulometri të seleksionur, rezina sintetike dhe agjentë hidrofobikë.Komponeti B (200 g) përbëhet nga rezina akrilike çka i jep produktit final fleksibilet më të lartë, rezistencë të përmirësuar dhe mbrojtje maksimale ndaj agjentëve gërryes dhe detergjentëve.I përshtatshëm për mbushjen e fugave nga 0-8 mm. I klasifikuar si produkt CG2WA në bazë të standartit EN 13888.

FUGA 2+

Mbushës për fuga dy komponentësh, me rezistencë të përmirësuar.Komponenti A (2 Kg) përbëhet nga material pluhur me bazë çimento, rërë mermeri me granulometri të seleksionur, rezina sintetike dhe agjentë hidrofobikë.Komponeti B (200 g) përbëhet nga rezina akrilike çka i jep produktit final fleksibilet më të lartë, rezistencë të përmirësuar dhe mbrojtje maksimale ndaj agjentëve gërryes dhe detergjentëve.I përshtatshëm për mbushjen e fugave nga 0-8 mm. I klasifikuar si produkt CG2WA në bazë të standartit EN 13888.

Pamja: Komponeti A ( pluhur ) Komponenti B ( leng ) Paketimi: Qese 2kg dhe Bidon 200 g te ambalazhuara ne kove prej 2 kg. Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri. Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit. PH: 12 Mbyllja e fugave në dysheme pas aplikimit të ngjitësit: 24 ore Mbyllja e fugave në mure pas aplikimit të ngjitësit: 8-12 ore Koha e punueshmërisë: 1 orë Pastrimi i fugave: Pas 20 min I Shkelshëm: Pas 24 orësh Masa vëllimore: 1.5 gr/cm 3 Rezistent ndaj: Acideve, bazave dhe kriperave. Temperatura e aplikimit: +5 0 C deri në +35 0 C. Rezistenca ne shtypje ne 28 dite ne kushte normale : ≥ 15 N/mm 2 Rezistenca ne perkulje ne 28 dite ne kushte normale: ≥ 2 N/mm 2 Rezistenca termike: – 30°C / + 80°C PDF: FUGA 2+.pdf
Fusha e aplikimit ULTRAFUGA 2+ përdoret për stukimin e te gjitha llojeve te pllakave, për mure dhe dysheme, për ambjente të jashtme dhe të brendshme. I rekomandueshëm për mbylljen e fugave në ambjente ku ka vibrime, në ambjete me ngrohje qëndrore, tarraca dhe pishina Përgatitja e bazamentit Fugat që do të stukohen duhet të jenë të pastra, pa ngjitës pllakash ose llaç në të gjithë trashësinë. Nuk rekomandohet aplikimi mbi bazamente të lagura. Mbushja e fugave në mure realizohet nga 8-12 orë, ndërsa mbushja e fugave në dysheme realizohet pas 24 orëve Fillimisht përzieni komponentin B (200 g) me 400- 500 ml ujë, kesaj përzierjeje i shtojmë përmbajtjen e komponentit A (2 kg). Përzierja behet me një përzjerës elektrik derisa të arrini një masë homogjene dhe pa kokrriza. Aplikoni produktin në fuga me një shpatull gome ose me makinerinë shpatulluese. Pas 20 min kur produkti të jetë bërë i qëndrueshëm bëhet pastrimi i pjesës së mbetur me një sfungjer në mënyrë transversale me drejtimin e fugave.
Change Language »