BETOFINISH

Stuko patinimi kundra lagështirës me bazë çimento gri, rërë mermeri të cilësisë së lartë, rezina sintetike specilale dhe aditivë specifikë i perforcuar me fibra. Karakterizohet  nga një punueshmëri e shkëlqyer, hapje shumë e mirë si në sipërfaqe horizontale ashtu dhe vertikale. Lejohet aplikimi deri në 3-5 mm trashësi per shtrese . Pas fërkimit me letër smerile jep një rifiniture të lëmuar.

BETOFINISH

Stuko patinimi kundra lagështirës me bazë çimento gri, rërë mermeri të cilësisë së lartë, rezina sintetike specilale dhe aditivë specifikë i perforcuar me fibra. Karakterizohet  nga një punueshmëri e shkëlqyer, hapje shumë e mirë si në sipërfaqe horizontale ashtu dhe vertikale. Lejohet aplikimi deri në 3-5 mm trashësi per shtrese . Pas fërkimit me letër smerile jep një rifiniture të lëmuar.

Pamja: Pluhur Paketimi: Thase letre  20kg ne paleta me 1080 kg Ngjyra: Gri Kokrrizimi:< 0.3mm Masa vellimore ne te thate:  ͌ 1200 kg/m3 Masa vellimore e llacit te njome:  ͌ 1700 kg/m3 Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri ,12 muaj nga data e prodhimit Ujë për përzjerjen: 6 – 6.5 litra/thes Temperaturat e aplikimit: Nga 50C deri në 350C Trashësia maksimale e aplikimit per shtrese: 5mm Konsumi: 1.2 -1.5 kg/m2/mm Shtresat e aplikimit: Dy duar Koha e pritjes per aplikimin e bojes: min 3 dite Rezistenca ne shtypje (28 dite): ≥ 15 N/mm2 Rezistenca ne perkulje( 28 dite): ≥ 3 N/mm2 Aftesia ngjitese ne beton (28 dite): ≥ 1 N/mm2 Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa A1 PDF:  Betofinish.pdf
Përgatitja e bazamentit Bazamenti duhet të jetë i paster pa pluhura, vajra, bojra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i  bazamentit bëhet në mënyre mekanike ose manuale. Nëse suporti ka disnivele të mëdha atëhere duhet të bëhet nivelimi i tij. Përgatitja e produktit Përziejmë 6 – 6.5 l ujë të pastër me 20 kg produkt, masa e krijuar rekomandohet të përzihet me një përzieres elektrik  derisa të formohet një masë homogjene .Masa e krijuar lihet në qetësi për 5 minuta dhe rekomandohet të përzihet përsëri përpara përdorimit. .Aplikoni produktin me një mallë inoksi dhe bëni nivelimin e tij. Produkti aplikohet me dy shtresa Trashesia maximale per shtrese 3-5  mm .Konsumi 1.2 kg /m2/mm trashesi Kushtet atmosferike ndikojne në kohën e tharjes së produktit. Përdoret për stukimin e mureve dhe tavaneve në siperfaqet e betonit për ambjente të jashtme dhe të brëndshme. Stukoja e patinimit duhet të aplikohet në temperaturë nga +5°C deri në +35°C.Ideal per mbushjen dhe riparimin e siperfaqjeve te betonit me plasaritje te vogla .Per riparimin e ristrukturimin e siperfaqjeve te demtuara gjate betonimit . Mbi siperfaqje betoni me porozitet te larte  , rekomandohet  qe perpara te aplikohet nje primer i pershtatshem dekoll.
Change Language »