REPAIR MORTAR

Llaç riparues i parapërgatitur  me bazë çimento, i përforcuar me fibra dhe aditive të modifikuar për përdorim në  ambiente të brendshme dhe të jashtme. Ofron rezistencë të  lartë mekanike, ngjitje  shumë  të mirë me suportin, punueshmëri të lehtë.

REPAIR MORTAR

Llaç riparues i parapërgatitur  me bazë çimento, i përforcuar me fibra dhe aditive të modifikuar për përdorim në  ambiente të brendshme dhe të jashtme. Ofron rezistencë të  lartë mekanike, ngjitje  shumë  të mirë me suportin, punueshmëri të lehtë.

Konsumi: 1.8 kg/m2/mm trashësi.   PDF: REPAIR MORTAR.pdf
Përgatitja e Produktit Përziejmë 5.5 l ujë të pastër me 25 kg produkt, masa e krijuar rekomandohet të përzihet me një përzieres elektrik derisa të formohet një masë homogjene. Masa e krijuar lihet në qetësi për 5 minuta dhe rekomandohet të përzihet përsëri përpara përdorimit. Produkti aplikohet vetem me nje shtrese ku trashesia e shtreses varion nga 3-60mm, me mistri ose makineri.  Aplikimi Është i përshtatshëm për mbushjen dhe ristrukturimin e pjesëve  dëmtuara  betonitpër punime  ndryshme hidraulikerregullimin e pjesëve  thyera dhe  dëmtuara  dyshememureshkall  e kolona 
Change Language »