DEKOFLOOR

Autonivelues me bazë çimento gri pluhur, i përbërë nga lidhësa hidraulik me tharje të shpejtë, inerte dhe granulometri të seleksionuar si dhe aditivë organik special. Për ambjente të jashtme dhe të brendshme. I klasikuar sipas standartit EN13813 Klasa CT C30 F6. Produkti karakterizohet nga veti shumë të mira niveluese, punim të lehtë dhe aftësi të larta ngjitëse me bazamentin, rezistent ndaj shtypjes dhe gërryerjes. Ofron rezistencë të lartë mekanike. I punueshëm si me dorë dhe me makineri.

DEKOFLOOR

Autonivelues me bazë çimento gri pluhur, i përbërë nga lidhësa hidraulik me tharje të shpejtë, inerte dhe granulometri të seleksionuar si dhe aditivë organik special. Për ambjente të jashtme dhe të brendshme. I klasikuar sipas standartit EN13813 Klasa CT C30 F6. Produkti karakterizohet nga veti shumë të mira niveluese, punim të lehtë dhe aftësi të larta ngjitëse me bazamentin, rezistent ndaj shtypjes dhe gërryerjes. Ofron rezistencë të lartë mekanike. I punueshëm si me dorë dhe me makineri.

Pamja: Pluhur gri. Përberja: Çimento, inerte të seleksionuar, rezina, aditivë Granulometria: 0,7 mm Paketimi: Thasë letre 25 kg në paletë me 1350 kg Temperatura e aplikimit dhe e bazamentit: +5°C/+35°C Trashësia: Nga 1 në 10 mm/dorë, për parkete minimum i shtresës që duhet aplikaur është 3 mm. Uji i përgatitjes: 24% Koha e punueshmërisë: 40 minuta Rezistenza në shtypje: 30 N/mm2 Rezistenza në përkulje: 6 N/mm2 Konsumi: 1.6 (kg/m²)/mm trashësi Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa A1 (EN 13501) Koha e pritjes për vendosjen e parketeve, linoleumeve, plastikës dhe gomës: Përafërsisht 7 ditë më vonë dhe lagështia e bazamenetit duhet të jetë <2%. I shkelshëm pas: > 12 orësh Koha e pritjes për vendosjen e pllakave: > Min 48 orë PDF: DEKOFLOR.pdf
Fusha e aplikimit Autonivelues për shtresa nga 0-15 mm, për bazamente të rinj dhe egzistues. I përshtatshëm për shtrimin e çdo tip dyshemeje të mëvonshme. Për ambjente të jashtme dhe të brendshme, si dhe për ndërtesa me trak të limituar. Përgatitja e bazamentit I rekomandueshëm për bazamente me bazë çimento, dysheme me shtresë të varfër, betone dhe pllakë mbi pllakë. Të sigurohet që bazamenti të jetë i pastër, pa pluhura, vajra armaturash apo çdo substancë tjetër që ndikon në reduktimin e aftësisë ngjitëse. Të trajtohet llimisht bazamenti me primer-in e përshtatshëm Dekoll. Përgatitja e përzierjes: Përzieni një thes 25 kg DEKOFLOOR me 6 litra ujë me një përzierës elektrik me numër të ulët xhirosh derisa të arrini një masë homogjene dhe pa kokrriza. Lëreni masën e krijuar në qetësi për 2-3 minuta dhe më pas bëni një përzierje të vogël përpara Aplikimit. Aplikojeni produktin me një dorë të vetme nga 1-10 mm (minimum nga 3 mm në rastin e vendosjes së parketeve), me mallë inoksi ose prej gome. Produkti mund të aplikohet dhe me pompë suvatimi. Koha e punimit të produktit është 1 orë. Përdorni rulin me gjemba për të eliminuar ajrin nga produkti. Falë aftësisë vetëniveluese DEKOFLOOR eliminon direkt parregullsitë e vogla. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme të kontrolloni përmbajtjen e lagështirës me një higrometër elektrik, duke mbajtur parasysh se ky i fundit jep vetëm vlera indikative.
Change Language »