HIDROFIX II

Material hidroizolues dykomponent me fleksibilitet të lartë me bazë çimento, inertesh të seleksionuar me rërë të imët me aditiv specifik dhe polimer fleksibël. Ka punueshmëri të mirë dhe falë rezinave organike përbërëse ka aftësi shumë të mira në ngjitje mbi të gjitha tipet e bazamenteve (gjithmonë të qëndrueshme dhe të pastra ) në betone dhe mure, duke krijuar një shtresë fleksibël dhe të pa përshkueshme. Për ambjente të jashtme dhe të brëndshme .

HIDROFIX II

Material hidroizolues dykomponent me fleksibilitet të lartë me bazë çimento, inertesh të seleksionuar me rërë të imët me aditiv specifik dhe polimer fleksibël. Ka punueshmëri të mirë dhe falë rezinave organike përbërëse ka aftësi shumë të mira në ngjitje mbi të gjitha tipet e bazamenteve (gjithmonë të qëndrueshme dhe të pastra ) në betone dhe mure, duke krijuar një shtresë fleksibël dhe të pa përshkueshme. Për ambjente të jashtme dhe të brëndshme .

Komponenti A Pamja: Pluhur Paketimi: Thes letre 25 kg Ngjyra: Gri Konsumi: 1.65 kg /mm trashësi Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri. Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit . Masa vëllimore: 1.45 gr/cm pH i përzieries: 12 Granulometria: 0.7 mm Temperatura e aplikimit: +50C deri në +350C. Trashësia për shtresë: 1-1,5 mm Koha midis dy duarve: 4-6 orë Shkelshmëria: 24-48 orë Aplikimi i pllakave sipër bëhet: Pas 3-5 ditë Koha e pritjes për vendosjen e qeramikës: 4-5 ditë Komponenti B Pamja: Lëng Paketimi: Bidon 8 kg Ngjyra: E bardhe Masa vëllimore: 1.1 gr/cm PDF: HIDROFIX 2.pdf
FUSHA E APLIKIMIT Veti shumë të mira në ngjitje mbi të gjitha tipet e bazamenteve. Mbrojtje fleksibël dhe hidroizoluese për banjo, dushe, ballkone, bodrume, taraca dhe vaska. Hidroizolues përpara vendosjes së pllakave qeramike, për suva, dysheme, sipërfaqe betoni, i përshtatshëm për riparime mbi parafabrikate. Mbrojtës i sipërfaqeve të betonit në efektin e lagështisë së vazhdueshme, klorureve, sulfateve, etj. PËRGATITJA E SUPORTIT Suportet me bazë çimento duhet të jenë të qëndrueshem, rezistent dhe të rregullt, pa vajra, jo të pista dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet të kenë arritur paraprakisht kohën e maturimit. Përafërsisht dyshemetë tradicionale me bazë çimento me kohë fortësimi normale duhet të kenë një kohë stazhionimi të paktën 28 ditë, bazamentet me suva tradicionale duhet të thahen për të paktën 14 ditë. Disnivelet e mëdha ose çarjet e mçdha duhet të rregullohen paraprakisht. Të gjitha tipet e suporteve duhet të pastrohen paraprakisht para aplikimit të produktit në mënyre mekanike. MËNYRA E PËRGATITJES SË PËRZIERIES Hidhni komponentin B të lëngshëm (8 KG) në një enë të pastër dhe duke e përzier hidhni komponentin A të thatë (25KG). Përzieni me një përzierës mekanik derisa të arrihet një masë homogjene, pa kokrriza dhe pa flluska ajri. Lëreni në qetësi për 10 minuta dhe më pas përzieni përsëri përpara përdorimit. Koha e punueshmërisë së përzieries është 2-3 orë. Aplikoni produktin në dy shtresa me furçë, rul ose shpatull, duke e aplikuar rreth 2mm për çdo dorë duke vendosur në dorën e parë një rrjetë me fibra qelqi mbi produktin e njomë. Dora e dytë aplikohet pas një periudhe prej 4-6 ore nga njëra-tjetra dhe jo para tharjes së dorës së parë. Produkti përdoret vetëm duke kombinuar komponentin A me komponentin B dhe në sasinë e rekomanduar. Aplikoni produktin në temperatura nga +5°C deri +35°C.
Change Language »