PINTOFINISH

Stuko patinimi me baze cimento te bardhe e përbërë nga gëlqere e hidratuar, rërë të cilësisë së lartë, rezina sintetike speciale dhe aditiv specifik. Karakterizohet nga nje punueshmeri e shkelqyer, hapje shume e mire si ne siperfaqe vertikale ashtu dhe ne ate horizontale. Lejohet aplikimi deri ne 3mm trashesi. Pas ferkimit me leter smerile jep nje rifiniture te lemuar.

PINTOFINISH

Stuko patinimi me baze cimento te bardhe e përbërë nga gëlqere e hidratuar, rërë të cilësisë së lartë, rezina sintetike speciale dhe aditiv specifik. Karakterizohet nga nje punueshmeri e shkelqyer, hapje shume e mire si ne siperfaqe vertikale ashtu dhe ne ate horizontale. Lejohet aplikimi deri ne 3mm trashesi. Pas ferkimit me leter smerile jep nje rifiniture te lemuar.

Pamja: Pluhur Paketimi: Thase letre 15kg në paleta me 1080 kg Ngjyra:Bardhë Kokrrizimi: < 0.1mm Masa vëllimore në të thatë:1300 kg/m3 Masa vëllimore e llacit te njomë:1600 kg/m3 Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri, 12 muaj nga data e prodhimit Ujë për përzjerjen: 5-5.5 litra/thes Temperaturat e aplikimit: Nga 5°C deri në 35°C Trashësia e aplikimit: 3mm Konsumi: 1.3 -1.5 kg/m2/mm Shtresat e aplikimit: Dy duar Koha e pritjes per doren e dytë: 2 orë Rezistenca në shtypje (28 ditë): > ≥ 1.6N/mm2 Rezistenca në përkulje (28 ditë): > ≥ 0.8 N/mm2 Absorbimi i ujit: > Kategoria WO Përcjellshmëria e avijve (µ): ≥5/20 Konduktiviteti termik (λ10, dry): > 0.35 Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa A1 PDF: PINTOFINISH
Fusha e aplikimit Përdoret për stukimin e mureve, tavaneve në siperfaqet karton gips,fino dhe në suva, për ambjente të brendshme të cilat do të mbulohen më vonë me bojë, letër muri apo veshje dekorative. Stukoja e patinimit duhet të aplikohet në temperaturë nga +5°C deri në +35°C. Përgatitja e bazamentit Bazamenti duhet të jetë i pastër pa pluhura, vajra, bojra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyrë mekanike ose manuale.Nëse suporti ka disnivele të mëdha atëherë duhet të bëhet nivelimi i tij. Perzieni 5-5.5l uje me nje thes 15 kg produkt me perzieres elektrik me numer te vogel rrotullimesh derisa te arrihet nje mase homogjene dhe pa kokrriza. Lereni produktin ne qetesi per 5minuta dhe perziejeni perseri perpara perdorimit. Aplikoni produktin me nje malle inoksi dhe beni nivelimin e saj ne nje trashesi prej 3mm. Kushtet atmosferike ndikojne ne kohen e tharjes se produktit.
Change Language »