MAXIKOLL

Ngjitës për pllaka me bazë çimento (C ) , me forcë ngjitëse të përmirësuar (2) , pa rrëshkitshmeri vertikale (T ). I përbëre nga rërë mermeri me granulometri të seleksionuar duke i atribuar ngjitësit bardhësi të veçantë . I klasifikuar si ngjitës C2T sipas standartit EN 12004

MAXIKOLL

Ngjitës për pllaka me bazë çimento (C ) , me forcë ngjitëse të përmirësuar (2) , pa rrëshkitshmeri vertikale (T ). I përbëre nga rërë mermeri me granulometri të seleksionuar duke i atribuar ngjitësit bardhësi të veçantë . I klasifikuar si ngjitës C2T sipas standartit EN 12004

Pamja: Pluhur Paketimi: 25 KG Ngjyra: E bardhë Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druriKonsumi: 3-4.5 kg/m2 Koha e Magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit Masa Vëllimore: 1.8-1.9 gr/cm3 Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa A1 Ujë për përzierje: 6 litra ujë për 25 kg pH i përzierjes: 13 Temperatura e Aplikimit: +5°C deri në +35°C Koha e Korigjimit: 30 min Mbushja e fugave në mure: Pas 8 deri 12 orësh Mbushja e fugave në dysheme: Pas 24 orësh I shkelshëm: Pas 24 orësh Forca ngjitëse pas 25 ditësh (kushte normale): ≥ 1 N/mm Forca ngjitëse pas zhytjes në ujë: ≥ 1 N/mm Forca ngjitëse në nxehtësi: ≥ 1 N/mm Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje: ≥ 1 N/mm Forca ngjitëse pas 30 minutash: ≥ 0.5 N/mm² Rrëshkitshmëria: ≤ 0.5 mm PDF: Maxikoll.pdf
Fusha e Aplikimit Maxikoll rekomandohet për ngjitjen e pllakave të qeramikës dhe gresit në ambjente të brëndshme dhe te jashtme. I përshtatshëm për përdorim në suporte të qendrueshme me bazë çimento si beton , çimento , suva . Aplikimi Fillimisht produkti rekomandohet të shtrohet me pjesën e drejtë të mallës për të pasur një shpërndarje sa më të njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Vendosja e pllakave bëhet duke ushtruar një presion të vogël mbi pllakë duke u siguruar që pllaka të mbulohet në të gjithë siperfaqjen me kollëFillimisht produkti rekomandohet të shtrohet me pjesën e drejtë të mallës për të pasur një shpërndarje sa më të njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Vendosja e pllakave bëhet duke ushtruar një presion të vogël mbi pllakë duke u siguruar që pllaka të mbulohet në të gjithë siperfaqjen me kollë.  
Change Language »