INTRAKOLL C2E

Ngjitës për pllaka me bazë çimento me forcë ngjitese normale. Karakterizohet nga një punueshmëri shumë e mirë, rezistencë të mirë ndaj lagështisë dhe fortësi të njëtrajtshme. I klasifikuar si ngjitës C1 sipas standartit EN 12004.

INTRAKOLL C2E

Ngjitës për pllaka me bazë çimento me forcë ngjitese normale. Karakterizohet nga një punueshmëri shumë e mirë, rezistencë të mirë ndaj lagështisë dhe fortësi të njëtrajtshme. I klasifikuar si ngjitës C1 sipas standartit EN 12004.

Pamja: Pluhur Paketimi: Thes letre 25 kg Ngjyra: Gri, bardhë Konsumi: 3-5 kg/m2 Magazinimi Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri. Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit. Masa vellimore: 1.5 gr/cm3 Djegshmëria: I padjegshëm Uji per përzierje: 6-6.5 litra ujë për 25 kg pH i përzierjes: 13 Temperatura e aplikimit: +50C deri në +350C. Koha e korigjimit: 30min Mbushja e fugave në mure: Pas 8 deri 12 orë Mbushja e fugave në dysheme: Pas 24 orë Deformueshmëria: I pa deformueshëm I shkelshëm: Pas 24 orësh Rezistenca në shtypje: > 7 N/mm2 Forca ngjitëse pas 28 ditësh: ≥ 0,5 N/mm2 Forca ngjitese pas zhytjes në ujë: ≥ 0,5 N/mm² Forca ngjitese pas reaksionit nga ngrohja: ≥ 0,5 N/mm² Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje: ≥ 0,5 N/mm² PDF: Intrakoll.pdf
FUSHA E APLIKIMIT I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave të qeramikës, gresit, gres-porcelanit, për dysheme dhe mure me bazë çimento, në ambjente të jashme dhe të brëndshme. I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave me dimensione 5-40 cm. MENYRA E PERGATITJES SE PERZIERJES Përzieni 6-6.5 litra ujë të pastër me 25 kg Intrakoll, përzieni masën e krijuar me një përzierës elektrik derisa të formohet një masë homogjene edhe pa kokërriza. Lëreni në qetësi për 10 minuta dhe më pas përziheni përsëri përpara përdorimit. Koha e punueshmërisë së përzierjes është 2-3 orë. PËRGATITJA E SUPORTIT Të gjitha tipet e suporteve me bazë çimento duhet të pastrohen paraprakisht përpara se të aplikohet produkti. Suporti mund të përmbajë papastërti të tilla si pluhura, vajra apo mbetje të ndryshme që ndikojnë negativisht në aplikimin e ngjitesit. Pastrimi mund të bëhet në mënyrë mekanike. Përpara aplkimit të produktit sipërfaqja e suportit duhet të spërkatet me ujë në mënyrë që produkti të krijojë një ngjitje sa më të mirë dhe të ketë një kohë punueshmërie sa më optimale.
Change Language »