Gratex Silikoni

Shtrese perfundimtare dekorative akrilike për përdorim fasadash të jashtme por edhe siperfaqesh te brendshme. Ky produkt formon nje strukture te qendrueshme, rezistente ndaj kushteve atmosferike si rrezeve te diellit dhe formimit te myqeve sepse lejon pershkueshmerine e avujve. Eshte nje produkt i thjesht ne aplikim, me shtrirje dhe ngjitje shume te mire.

Gratex Silikoni

Shtrese perfundimtare dekorative akrilike për përdorim fasadash të jashtme por edhe siperfaqesh te brendshme. Ky produkt formon nje strukture te qendrueshme, rezistente ndaj kushteve atmosferike si rrezeve te diellit dhe formimit te myqeve sepse lejon pershkueshmerine e avujve. Eshte nje produkt i thjesht ne aplikim, me shtrirje dhe ngjitje shume te mire.

Ngjyra: E bardhe Pamja: Paste Paketimi: Kove plastike 25 kg Djegshmëria: I padjegshëm Forca ngjitese: 0.4 MPa Dendësia : 1,85 ± 0.05kg/lt Koha e punueshmerise: 20 min ne 20°C Temperatura e aplikimit: +5°C deri +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. pH i përzierjes: 8 – 9 Rezistenca ndaj lageshtires: E mire Ruajtja: 24 muaj ne paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat. Koha e tharjes: 24-48 ore ne varesi te temperatures dhe lageshtise se ambjentit. PDF: Gratex Silikoni.pdf
Produkti përzihet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme. Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta. Duhet treguar kujdes që përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo ndryshim në produktin e formuar. Aplikimi i produktit realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet një malle dhe punohet në drejtim horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që dëshiron të realizosh. E gatshme per aplikim ne forme paste, e bardhe ose me ngjyre. E disponueshme ne granulometri te ndryshme.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
Change Language »