Grafiato Silikoni Transparent

Veshje dekorative për përdorim fasadash të jashtme. Eshtë një produkt ekologjikisht i testuar i prodhuar në bazë të teknologjise HTT që bën të mundur ajrosjen e murit dhe parandalimin e mykut. Ky produkt nuk lejon plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të unifikohen me të, kështu që arrin të vetëpastrohet shumë lehtë.

Grafiato Silikoni Transparent

Veshje dekorative për përdorim fasadash të jashtme. Eshtë një produkt ekologjikisht i testuar i prodhuar në bazë të teknologjise HTT që bën të mundur ajrosjen e murit dhe parandalimin e mykut. Ky produkt nuk lejon plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të unifikohen me të, kështu që arrin të vetëpastrohet shumë lehtë.

Ngjyra: E bardhe Pamja: Paste Paketimi: Kove plastike 25 kg Djegshmëria: I padjegshëm Forca ngjitese: 0.4 MPa Dendësia : 1,85 ± 0.05kg/lt Koha e punueshmerise: 20 min ne 20°C Temperatura e aplikimit: +8°C deri +30°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. Durueshmeria: 0.8 MPa ( e larte ) Rezistenca ne perkulje: 5 N/mm2 pH i përzierjes: 8 – 9 Rezistenca ndaj lageshtires: E mire Absorbimi i ujit: Kategoria W3 (i ulet) Pershkueshmeria e avujve: Kategoria V3 ( e ulet) Percjellshmeria Termike: 0.93 W/mK Ngjyrat: Pigmentohet nepermjet sistemit te pigmentimit me ngjyra te forta. Ruajtja: 24 muaj ne paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
Produkti përzihet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme. Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta, duhet treguar kujdes që përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo ndryshim në produktin e formuar. Aplikimi i produktit realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet një malle dhe punohet në drejtim horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që dëshiron të realizosh. Punueshmëria varet nga temperatura e ambientit.
Change Language »