GRAFIATO E LENGSHME

Veshje dekorative për përdorim fasadash të jashtme. Eshtë një produkt ekologjikisht i testuar i prodhuar në bazë të teknologjise HTT që bën të mundur ajrosjen e murit dhe parandalimin e mykut. Ky produkt nuk lejon plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të unifikohen me të, kështu që arrin të vetëpastrohet shumë lehtë.

GRAFIATO E LENGSHME

Veshje dekorative për përdorim fasadash të jashtme. Eshtë një produkt ekologjikisht i testuar i prodhuar në bazë të teknologjise HTT që bën të mundur ajrosjen e murit dhe parandalimin e mykut. Ky produkt nuk lejon plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të unifikohen me të, kështu që arrin të vetëpastrohet shumë lehtë.

GRAFIATO DEKOLL karakterizohet nga cilësitë e mëposhtme:
– Lejon përshkueshmërinë e murit ndaj avujve.
– Formon një strukturë të qëndrueshme.
– Mbyll plasaritjet e suvave me bazë çimento –gëlqere.
– Formon një stukture të bukur dhe mbrojtëse ndaj agjentëve atmosferike.
– Karakterizohet nga një punueshmëri dhe hapje mjaft e mirë.
– Karakterizohet nga një kohë e gjatë pune (nuk thahet).
– Produkt i thjeshtë për t’u aplikuar.

Pamja: Pastë Ngjyra: E bardhë Koha e tharjes: 24-48 ore ne varesi te temperatures dhe lageshtise se ambjentit. Djegshmëria: I padjegshëm Rezistenza ndaj lagështirës: E mirë pH i përzierjes: 8 – 9 Temperatura e aplikimit: +8 0 C deri +30 0 C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. Dendësia : 1,8-1.9 ± 0.05kg/lt Forca ngjitese: 0.4 MPa Absorbimi i ujit: kategoria W3 (i ulet) Pershkueshmeria e avujve: V3 ( e ulet) Durueshmeria: 0.8 MPa ( e larte ) Percjellshmeria Termike: 0.93 W/mK Paketimi: Ne kova plastike 25 kg Ruajtja: 18 muaj ne paketim origjinal dhe ne vend te fresket. Magazinimi : Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat. PDF: GRAFIATO LENGSHME
FUSHA E APLIKIMIT: I përshtatshëm për krijimin e veshjeve dekorative me cilësi mjaft të mire hidroizoluese, ngjites dhe elastike. Përdoret për krijimin e veshjeve dekorative mbi sipërfaqe të mbushura me llaç çimentoje dhe llaç themelor termoizolues. PERGATITJA E SUPORTIT: Suporti ku do të aplikohet GRAFIATO paraprakisht duhet të pastrohet nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave, verniqeve, dyllit dhe nga materialet ngjitjese. Pastrimi i vajrave, verniqeve, dyllit apo materialeve ngjitese realizohet mekanikisht ose në mënyrë manuale. Përpara aplikimit të GRAFIATOS suporti duhet të rrafshohet dhe të nivelohet me Ecoliner ose Bondex e me pas të lyhet me Astar Grafiato Dekoll. Suportet duhet të jenë të sheshta dhe mekanikisht të qëndrueshme. Produkti përzihet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme.  Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta, duhet treguar kujdes që përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo ndryshim në produktin e formuar. Aplikimi i produktit realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet një malle dhe punohet në drejtim horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që dëshiron të realizosh. Punueshmëria varet nga temperatura e ambientit.
Change Language »