Grafiato e Lëngshme

Veshje dekorative për përdorim fasadash të jashtme. Eshtë një produkt ekologjikisht i testuar i prodhuar në bazë të teknologjise HTT që bën të mundur ajrosjen e murit dhe parandalimin e mykut. Ky produkt nuk lejon plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të unifikohen me të, kështu që arrin të vetëpastrohet shumë lehtë.

Grafiato e Lëngshme

Veshje dekorative për përdorim fasadash të jashtme. Eshtë një produkt ekologjikisht i testuar i prodhuar në bazë të teknologjise HTT që bën të mundur ajrosjen e murit dhe parandalimin e mykut. Ky produkt nuk lejon plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të unifikohen me të, kështu që arrin të vetëpastrohet shumë lehtë.

Ngjyra: E bardhe Pamja: Paste Paketimi: Kove plastike 25 kg Djegshmëria: I padjegshëm Forca ngjitese: 0.4 MPa Dendësia : 1,8-1.9 ± 0.05kg/lt Koha e punueshmerise: 20 min ne 20°C Temperatura e aplikimit: +8°C deri +30°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. Durueshmeria: 0.8 MPa ( e larte ) Rezistenca ne perkulje: 5 N/mm2 pH i përzierjes: 8 – 9 Rezistenca ndaj lageshtires: E mire Absorbimi i ujit: Kategoria W3 (i ulet) Pershkueshmeria e avujve: Kategoria V3 ( e ulet) Percjellshmeria Termike: 0.93 W/mK Ruajtja: 24 muaj ne paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat PDF: Grafiato e Lëngshme.pdf
Produkti përzihet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme. Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta. Duhet treguar kujdes që përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo ndryshim në produktin e formuar. Aplikimi i produktit realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet një malle,dhe punohet në drejtim horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që dëshiron të realizosh. Punueshmëria varet nga temperatura e ambientit.
Change Language »