GRAFIATO 2R

Veshje dekorative për ambjente të jashtme dhe të brëndshme me bazë çimento të bardhë. Material në formë pluhuri i përbërë nga rërë mermeri të cilësisë së lartë, aditivë special, agjentë hidrofobikë dhe gëlqere të hidratuar.
Karakterizohet nga një punueshmëri shumë e mire, kohe e gjatë pune, aplikim i shpejtë duke krijuar një strukturë të bukur dhe të njëtrajtshme. Grafiatoja deKoll ndërton një kapilaritet të lartë të bazamentit duke garantuar që lagështira të dalë nga muri. Si rezultat krijohet një ambjet mjaft komod brënda në shtëpi, duke pasur freski në kohën e verës dhe ngrohtësi në dimer. Është e rekomandueshme që shtresa e grafiatos të lyhet me bojë. Ofron rezistencë të lartë ndaj kushteve atmosferike, bëjnë difuzion të mirë të avujve dhe kanë veti kundra lagështirës.

GRAFIATO 2R

Veshje dekorative për ambjente të jashtme dhe të brëndshme me bazë çimento të bardhë. Material në formë pluhuri i përbërë nga rërë mermeri të cilësisë së lartë, aditivë special, agjentë hidrofobikë dhe gëlqere të hidratuar.
Karakterizohet nga një punueshmëri shumë e mire, kohe e gjatë pune, aplikim i shpejtë duke krijuar një strukturë të bukur dhe të njëtrajtshme. Grafiatoja deKoll ndërton një kapilaritet të lartë të bazamentit duke garantuar që lagështira të dalë nga muri. Si rezultat krijohet një ambjet mjaft komod brënda në shtëpi, duke pasur freski në kohën e verës dhe ngrohtësi në dimer. Është e rekomandueshme që shtresa e grafiatos të lyhet me bojë. Ofron rezistencë të lartë ndaj kushteve atmosferike, bëjnë difuzion të mirë të avujve dhe kanë veti kundra lagështirës.

Pamja: Pluhur Ngjyra: Bardhe Paketimi: 25 kg Kokrrizimi: 1.5, 2 dhe 3mm Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri. Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit Ujë për përzjerjen: 7-7.5 litra/thes Temperaturat e aplikimit: Nga 50C deri ne 350C . Trashesia maksimale e aplkimit: Maksimumi sa granula më e madhe Konsumi: • Grafiato 1.5mm, strukturë e plotë: 12m/thes • Grafiato 2mm, strukturë me vija: 8m/thes • Grafiato 3mm, strukturë me vija: 7m/thes Rezistenza në ngjeshje: 7.5 N/mm2 Rezistenza në përkulje: 2.50 N/mm2 pH i përzierjes: 13 Djegshmeria: I padjegshem
Fusha e aplikimitAplikohet mbi suvane mbushese me bazë çimento–gëlqere. Të gjitha tipet e bazamenteve trajohen më parë me rrafshuesin Ecoliner. E përshtatshme si veshje përfundimtare dhe për sistemet e termoizolimit.Përgatitja e bazamentitBazamenti duhet të jetë i pastër pa pluhura, vajra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyrë mekanike. Përpara aplikimit të produktit është e nevojshme të bëhet nivelimi i të gjitha tipeve të bazamentit me rrafshuesin Ecoliner.Përzjeni me një përzjerës elektrik në një enë të paster me ujë produktin, derisa të arrihet një masë homogjene. Aplikoni produktin me një mallë të drejtë metalike. Më pas bëhet rrafshimi me një mallë plastike në drejtim vertikal, horizontal ose rrethor, gjithmonë në varësi të tipit të strukturës që duam të krijojmë. Pastroni veglat e punes pas përfundimit të punës. Temperaturat optimale të punimit janë nga 5°C deri në 35°C .
Change Language »