AQUABLOCK

Lidhës hidraulik pluhur i përbërë nga çimento speciale me rezistencë të lartë. Për sipërfaqje horizontale dhe vertikale pa patur rrështikshmëri. Koha e tharjes së produktit rreth 1min e 20 sekonda në kushte optimale temperaturë. Pas ngurtësimit produkti fiton rezistencë të lartë mekanike brënda një kohe shumë të shkurtër pas 1-2 orësh. I papërshkueshëm dhe rezistent ndaj ujit.

AQUABLOCK

Lidhës hidraulik pluhur i përbërë nga çimento speciale me rezistencë të lartë. Për sipërfaqje horizontale dhe vertikale pa patur rrështikshmëri. Koha e tharjes së produktit rreth 1min e 20 sekonda në kushte optimale temperaturë. Pas ngurtësimit produkti fiton rezistencë të lartë mekanike brënda një kohe shumë të shkurtër pas 1-2 orësh. I papërshkueshëm dhe rezistent ndaj ujit.

Pamja: Pluhur Ngjyra: Gri Paketimi: Ambalazh plastik 2 kg Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit. Masa vellimore: 1.3 gr/cm3 Koha e punimit: 1-2 minuta në temperaturë optimal (20oC) Ujë për përzjerjen: 30 % te mases se Aquablock Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C. Rezistenca në shtypje 30 minuta: ≥ 10 N/mm( EN 1015-11) Rezistenca në shtypje 28 ditë: > 30 N/mm2 (EN 1015-11) Rezistenca në perkulje 28 ditë: > 6 N/mm(EN 1015-11) PDF: AQUABLOCK.pdf
FUSHA E APLIKIMIT Bllokim i rrjedhjeve të ujrave edhe në prani të presionit të lartë.
  • Ndalimi i rrjedhjeve të ujit në bodrume dhe të gjitha strukturave nëntokësore.
  • Ndalimi i rrjedhjeve të ujit në rezervuarët mbi tokë.
  • Bllokimi i rrjedhjeve të ujrave në çarjet midis tavaneve dhe mureve.
  • Bllokimi i rrjedhjeve të ujrave në çdo tip çarje dhe vrimash.
PËRGATITJA E SUPORTIT Suportet me bazë çimento duhet të jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe të rregullt, pa vajra dhe jo të pista dhe pa mbetje bojrash. Të gjitha tipet e suporteve duhet të pastrohen paraprakisht para aplikimit të produktit në mënyrë mekanike me fshesë. PËRGATITJA E PRODUKTIT Përzjeni rreth 289 gram ujë të paster me 1 kg AQUABLOCK me dorë ose me mistri derisa të arrini një masë homogjene dhe pa kokrriza. Duke patur parasysh tharjen e shpejtë rreth 1 min përzjeni produktin në sasira të vogla. Jepini produktit me duar formën e një tape. Prisni disa sekonda derisa produkti të fillojë të thahet dhe vendoseni mbi të çarat, mbajeni të presuar për rreth 1-2 minuta. Hiqni materialin e tepërt me një fresibël ose një letër zmerile. Për aplikime për fuga të mëdha, përzjeni produktin me rërë të ashper (deri në 1.5 mm) në rapotin 1:3 ose 1:4. KUJDES !
  • Temperatura gjatë aplikimit të produktit duhet të jetë minimiumi +5°C.
  • Koha e tharjes së produktit varet nga kushtet atmosferike (temperatura, lageshtira, etj). Gjatë temperaturave të larta koha e tharjes zvogëlohet ndaj në të tilla temperatura rekomandohet që produkti të përzihet me ujë të ftohtë. Në rast temperaturash të ulëta produkti ka kohë tharje më të ngadaltë, në keto raste rekomandohet që produkti të përzihet me ujë të ngrohtë.
  • Rekomandohet që gjatë aplikimit të produktit të përdoren dorezat prej gome.
  • Materiali që ka filluar tharjen nuk duhet holluar me ujë.
Change Language »