ADESIFLEX A+B

Ngjitës për pllaka A+B, kundra lageshtires .Komponeti A me bazë çimento (C) ,komponenti B rezine akrilike.
Ka fleksibilitet shume te larte (S2), force ngjitese e përmirësuar(2) , rezistent ndaj rrëshkitjes(T) dhe kohë punueshmërie të gjatë(E). Aplikohet për shtresa në trashësi deri në 15 mm. I klasifikuar si ngjitës C2TES2 sipas standartit EN 12004.

ADESIFLEX A+B

Ngjitës për pllaka A+B, kundra lageshtires .Komponeti A me bazë çimento (C) ,komponenti B rezine akrilike.
Ka fleksibilitet shume te larte (S2), force ngjitese e përmirësuar(2) , rezistent ndaj rrëshkitjes(T) dhe kohë punueshmërie të gjatë(E). Aplikohet për shtresa në trashësi deri në 15 mm. I klasifikuar si ngjitës C2TES2 sipas standartit EN 12004.

Karakteristikat :

· Punueshmeri shume e mire

· Fleksibilitet

· Force ngjitese e larte

· I pershtatshem per ambiente me lageshti

· Nuk rreshket ne suporte vertikale

Perberesit :

· Cimento e bardhe CEM I 52,5 R

· Rere mermeri shume cilesore me granulometri te seleksionuar

· Rezina sintetike dhe aditive special te modifikuar

Percaktimi i vetive fiziko-mekanike te produktit ADESIFLEX A+B EN 12004

PERSHKRIMI REZULTATET STANDARTI EN 12004

Trashesia maksimale 15 mm

Konsumi 3-5 kg/m2 /cm

Raporti i përzierjes Komp A : 25 kg Komp B : 6.75 kg

Masa vellimore : 1.6 – 1.75gr /cm3

Konsistenca ne te njome 140 – 150 mm

Koha e korigjimit 30 min

Forca ngjitese ne kushte normale (28 ditë): ≥ 2 N/mm2 EN 1348 -2008

Forca ngjitese ne nxehtesi (28 dite ) >2 N/mm² EN 1348 -2008

Forca ngjitese pas zhytjes ne uje (28 dite ) 1.5 N/mm² EN 1348 -2008

Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje (28 dite ) 1.5 N/mm² EN 1348 -2008

Forca ngjitese pas 30 minutash (28 dite ) ≥ 0.5 N/mm² EN 1346 -2008

Rreshkitshmeria ≤ 0.5 mm EN 1308 :2009

Deformimi transversal ≥ 5 mm EN 12002 :2009

Reaksioni ndaj zjarrit Klasa E

Temperatura e aplikimit : +5 deri + 35 °C

Percaktimi i vetive fiziko-mekanike te produktit ADESIFLEX A+B EN 14891

PERSHKRIMI REZULTATET STANDARTI EN 14891

Forca ngjitese ne kushte normale (28 ditë): ≥ 0.5 N/mm2 EN 14891-A.6.2

Forca ngjitese ne nxehtesi (28 dite ) ≥ 0.5 N/mm² EN 14891-A.6.5

Forca ngjitese pas zhytjes ne uje (28 dite ) ≥ 0.5 N/mm² EN 14891-A.6.3

Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje (28 dite ) ≥ 0.5 N/mm² EN 14891-A.6.6

Forca ngjitese ne uje me klor (28 dite ) ≥ 0.5 N/mm² EN 14891-A.6.9

Reaksioni ndaj zjarrit Klasa E

Temperatura e aplikimit : +5 deri + 35 °C

 

PDF:

Adesiflex A+B.pdf

TË DHËNAT TEKNIKE Componeti A Pamja: Pluhur Paketimi: Thes letre 25 kg ne paleta 1350 kg . Ngjyra: Bardhë Konsumi per formate te vogla : 2-3 kg/m2 Konsumi per formate te medha : 4-5 kg/m2 Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri. Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit. Masa vellimore : 1.6 – 1.75 gr /cm 3 Uji per përzierje: 7-7.5 litra ujë për 25 kg pH i përzierjes: >12 Temperatura e aplikimit: +50C deri në +350C. Koha e korigjimit: 35-40min Mbushja e fugave në mure: Pas 8 deri 12 orë Mbushja e fugave në dysheme: Pas 24 orës I shkelshëm: Pas 24 orësh Rezistenca në shtypje: > 10 N/mm2 Forca ngjitëse pas 28 ditësh ≥ 2 N/mm2 Forca ngjitese pas zhytjes në ujë: ≥ 1.5 N/mm² Forca ngjitese ne nxehtesi : ≥ 2 N/mm² Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje: ≥ 1.5 N/mm² Forca ngjitese pas 30 minutash: ≥ 0.5 N/mm² Rreshkitshmeria: ≤ 0.5 mm Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa E Componeti B Pamja: Leng i bardhe Paketimi: Bidon 6.75 kg Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit. Masa vellimore: 1.04 gr/cm3 Viskoziteti: 15 mPa •s pH i përzierjes: 8 Temperatura e aplikimit: +50C deri në +350C. Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa A1 Rritje te rezistences mekanike: 15-30%
Ngjitës për pllaka A+B, kundra lageshtires .Komponeti A me bazë çimento (C) ,komponenti B rezine akrilike .Ka fleksibilitet shume te larte (S2), force ngjitese e përmirësuar(2) , rezistent ndaj rrëshkitjes(T) dhe kohë punueshmërie të gjatë(E). Aplikohet për shtresa në trashësi deri në 15 mm. I klasifikuar si ngjitës C2TES2 sipas standartit EN 12004. Specifikime : Ngjitesi A+B , I perbere nga rera mermeri shume cilesore me granulometri te seleksionuar,rezina sintetike dhe aditive special te modifikuar. Teknologjia shume e larte ne shperndarjen granulometrike dhe perberesit special i japin ketij produkti karakteristika te shkelqyera ne fleksibilitet dhe punueshmeri ,cka e ben kete ngjites ideal per ngjitjen e pllakave te mermerit , gurit natyror , granitit , mozaikeve etj (5 – 200 cm ). FUSHA E APLIKIMIT I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave te mermerit, pllakave të gurit, mozaikëve , tullave te xhamit ,pllakave me spesor të lartë në suporte me bazë çimento, për dysheme dhe mure, në ambjente të jashme dhe të brëndshme ku ka prani të madhe lagështie. I rekomandueshëm për fasada, tarraca, për ambjente me ngrohje qëndrore, për ambjente që janë pjesë e vibrimeve, shtypjeve të vazhdueshme, gjithashtu për ngjitjen e pllakës mbi pllakë (në këtë rast duhet që pllakat të jënë të qëndrueshme dhe të palevizshme), për ambjente industriale, për suporte të valëzuara dhe të paqëndrueshme (kjo si rezultat i elasticitetit të lartë). MENYRA E PERGATITJES SE PERZIERJES Përzieni komponentin B 6.75 kg , me komponentin A 25 kg ADESIFLEX, përzieni masen e krijuar me një përzierës elektrik deri sa të formohet një masë homogjene dhe pa kokërriza. Lëreni në qetësi për 10 minuta dhe më pas përzieni përsëri përpara përdorimit. PËRGATITJA E SUPORTIT Suportet me bazë çimento duhet të jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe të rregullt, pa vajra dhe jo të pista dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet të kenë arritur paraprakisht kohën e maturimit. Përafërsisht dyshemetë tradicionale me bazë çimento me kohë fortësimi normale duhet të kenë një kohë stazhionimi të pakten 28 ditë, bazamentet me suva tradicionale duhet të thahen për të paktën 14 ditë. Disnivelet e mëdha ose çarjet e mëdha duhen të rregullohen paraprakisht. Të gjitha tipet e suporteve duhet të pastrohen paraprakisht para aplikimit të produktit në mënyrë mekanike. APLIKIMI Fillimisht produkti rekomandohet të shtrohet me pjesën e drejtë të mallës për të pasur një shpërndarje sa më të njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Aplikimi bëhet me një mallë të përshtatshme në varësi të llojit të pllakës që shtrohet. Vendosja e pllakave bëhet duke ushtruar një presion të vogël mbi pllakë duke u siguruar që pllaka të mbulohet në të gjithë siperfaqjen me kollë. Koha e hapjes së produktit në kushte atmosferike normale është 35 minuta për temperatura 23°C. Kushtet atmosferike mund të ndikojnë në kohën e tharjes së produktit. Duhet pasur kujdes që kolla nuk duhet të formojë siperfaqje filmi. Në të kundërt atëherë është e nevojshme që të kalohet dhe një herë malla mbi kollë. Nuk këshillohet që pllakat të vendosen me fuga të puthitura. Pllakat vendosen në mënyre të tillë që të jenë të përshtatshme me dimensionet e tyre. Në siperfaqjet e bashkimit me muret vertikale duhet lënë një distancë prej 5 mm.
Change Language »